Koučing RŠ
Termín od: 29. 3. 2017 06:00
Termín do: 30. 3. 2017 14:00
Miesto: veľká aula