Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 17. 3. 2017 00:00
Termín do: 20. 3. 2017 00:00
Diecézna pastoračná rada - príprava
Termín od: 17. 3. 2017 07:00
Termín do: 17. 3. 2017 11:00
Miesto: malá zasadačka pri DKÚ
Stretnutie zodpovedných za dekanátne kolo
Termín od: 17. 3. 2017 07:30
Termín do: 17. 3. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ