Vzdelávanie riaditeľov a zástupcov cirkevných škôl Žilinskej diecéz
Termín od: 7. 11. 2017 06:00
Termín do: 7. 11. 2017 18:00