Sviatosť birmovania - Raková - GV
Termín od: 14. 5. 2017 08:00
Termín do: 14. 5. 2017 10:00