Cyrilometodská púť Terchová (GV)
Termín od: 5. 7. 2017 00:00
Termín do: 6. 7. 2017 00:00