Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 21. 4. 2017 00:00
Termín do: 24. 4. 2017 00:00
Sviatosť birmovania - Bytča - GV
Termín od: 22. 4. 2017 08:00
Termín do: 22. 4. 2017 10:00