Príprava na manželstvo
Termín od: 2. 6. 2017 00:00
Termín do: 5. 6. 2017 00:00
Miesto: sála
Sviatosť birmovania - Katedrála Najsvätejšej Trojice - B
Termín od: 4. 6. 2017 08:00
Termín do: 4. 6. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Rajec - GV
Termín od: 10. 6. 2017 08:00
Termín do: 10. 6. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Považská Bystrica-Rozkvet - B
Termín od: 10. 6. 2017 08:00
Termín do: 10. 6. 2017 10:00
BOZP
Termín od: 15. 6. 2017 07:30
Termín do: 15. 6. 2017 10:00
Miesto: sála
Výberové konanie
Termín od: 19. 6. 2017 06:00
Termín do: 19. 6. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ
Hodnotiaca komisia súťaž Rúžičkov dom
Termín od: 20. 6. 2017 06:00
Termín do: 21. 6. 2017 14:00
Prednáška Spiritualita v psychoterapii
Termín od: 20. 6. 2017 15:00
Termín do: 20. 6. 2017 17:30
Miesto: sála
Odborná komisia biblickej olympiády
Termín od: 21. 6. 2017 07:00
Termín do: 21. 6. 2017 12:30
Miesto: Malá zasadačka pri DKU
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 22. 6. 2017 17:00
Termín do: 22. 6. 2017 18:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 23. 6. 2017 00:00
Termín do: 26. 6. 2017 00:00
Sviatosť birmovania - Čadca-Kýčerka - B
Termín od: 24. 6. 2017 08:00
Termín do: 24. 6. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Korňa - GV
Termín od: 25. 6. 2017 08:00
Termín do: 25. 6. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Podvysoká - B
Termín od: 25. 6. 2017 08:00
Termín do: 25. 6. 2017 10:00