Diecézne kolo Biblická olympiáda 2016/2017 I. kategória (ZŠ)
Termín od: 25. 4. 2017 05:30
Termín do: 25. 4. 2017 14:00
Miesto: Žilina, Slovensko