Komisia pre pastoraciu mladeze
Termín od: 6. 3. 2017 16:00
Termín do: 6. 3. 2017 19:00
Miesto: detský kútik