Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 19. 5. 2017 00:00
Termín do: 22. 5. 2017 00:00
Sviatosť birmovania - Strečno - B
Termín od: 20. 5. 2017 08:00
Termín do: 20. 5. 2017 10:00
Sviatosť birmovania - Žilina-Hájik - GV
Termín od: 20. 5. 2017 08:00
Termín do: 20. 5. 2017 10:00
Sv. omša Butkov + program
Termín od: 20. 5. 2017 10:00
Termín do: 20. 5. 2017 13:30