D4V1D

Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D. 
Krížová cesta
Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: Zo smrti do života
Súťaž k Svetovému stretnutiu rodín 2018
Sekcia pre rodiny Žilinskej diecézy v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018 pripravila súťaž p ...
Žilinská diecéza jubilovala
V uplynulých dňoch si Žilinská diecéza pripomenula 10. výročie svojho založenia. 
Žilinská diecéza si pripomína desať rokov od svojho vzni ...
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza slávi desať rokov existencie. 
Deň zasväteného života 2018
2. februára 2018 sme si pripomenuli Deň zasväteného života. V tento deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a re ...
10 rokov života Žilinskej diecézy
Inštitút Communio pripravil v utorok 16. 1. 2018 v priestoroch Diecézneho centra v Žiline diskusiu, počas ktorej hostia hod ...
Krížová cesta
Považské múzeum v Žiline v spolupráci so Žilinskou diecézou pripravilo aj tento rok pobožnosť Krížovej cesty. ...
Veľkonočné spovedania v Žilinskej diecéze
Termíny veľkonočných spovedí v Žilinskej diecéze:
V Sučanoch si pripomenuli 25. výročia smrti bývalého dekana ...
V pondelok 19. februára 2018 sa vo farnosti Sučany uskutočnila spomienková svätá omša pri príležitosti 25. výročia smrti dekana ...
Prvý ročník celoslovenského stretnutia miništrantov
Saleziáni don Bosca a Domka – Združenie saleziánskej mládeže zorganizovali od 16. do 18. februára celoslovenské Stretnutie ...
Hlasujte za organ v Pruskom
Nadácia VÚB dlhodobo podporuje záchranu kultúrneho dedičstva a poskytuje granty na rekonštrukciu pamiatok v regiónoch cel&ea ...
Trnavskí mladí na charite v Žiline
Tridsiatka mladých z trnavského saleziánskeho strediska navštívila druhú marcovú sobotu Dom charity sv. Kamila v Žilin ...
2 percenta z dane
Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy prostredníctvom služieb v našich ...
Zvýšený nápor počas mínusových teplôt
Počas mínusových teplôt v uplynulých týždňoch boli zariadenia Diecéznej charity Žilina pre ľudí bez domova preplnen&e ...
Angelikine životné jubileum
V Dom charity sv. Kamila v Žiline bol 6. marec 2018 dôvodom na oslavu. Pani Angela sa dožila krásnych 96 rokov! 
Prvé tohtoročné kolo distribúcie potravinových balí ...
Diecézna charita Žilina začala dňa 19. februára 2018 ďalšie kolo distribúcie potravinových balíčkov. 
Výstava výrobkov stredných odborných škôl
Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných šk ...
Voľné pracovné miesto: Spojená škola Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovej pokoja prijme od 1. marca do pracovného pomeru: Personalista/ka - Mzdár/ka.
Metodické sústredenie vyučujúcich Katolícke nábo ...
Metodické sústredenie vyučujúcich Katolícke náboženstvo na cirkevných školách v Žilinskej diecéze.
Duchovno-formačné sústredenie riaditeľov katolíckych škôl ...
Školský rok je rozbehnutý, povinností pribúda a s nimi aj starosti a únava riadiacich pracovníkov katolíckych škôl.
Pracovné a vzdelávacie stretnutie RŠ a ZRŠ
Pracovné a vzdelávacie stretnutie RŠ a ZRŠ katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy
Uvedenie do duchovného života cirkevnej školy
V dňoch 17. a 18. 10. 2017 v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch sa zišli novoprijatí pedagogickí pracovníci katolíckych škôl Žilinskej ...
Cvičná škola Žilinskej univerzity
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline sa od 19. 9. 2017 stala cvičnou školou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzi ...
Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu: Zo smrti do života
Hoci sme sa už prehupli do záverečnej časti Pôstneho obdobia, v ktorej liturgia kladie viac do popredia Ježišove posledné d ...
Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu: Kým je liek
„A už nebolo lieku" (2 Krn 36, 16). Pri čítaní prvého textu bohoslužby slova tejto nedele vnímam v sebe niečo ako hr ...
Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu: „Solo Dio basta“
Pane, Bože, ako si to myslel, že si žiarlivý? To fakt? Keď sa niekto iný na nás pozrie, tak si ochotný ísť a biť sa kvôli nám? ...
Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu: Milovaný Syn
Takmer všeobecne platí, že láska prejavená konkrétnym konaním vyvoláva odpoveď lásky. 
Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu: Nadšený Boh
Mám pred očami obraz nadšeného Boha. „Naplnil sa čas." Ako túžobne musel Boh očakávať tento deň!
Zamyslenie na 6. nedeľu v cezročnom období: Malomocní
Neviem, či ma tento rok opustí téma vôní :-). Začiatkom decembra som uvažoval, že celý tento cyklus nazvem& ...
Zamyslenie na 5. nedeľu v cezročnom období: Skvelá vôň ...
Ak by sme sa pozreli na dnešné prvé čítanie z Knihy Jób (7, 1 – 4. 6 – 7) a na evanjelium (Mk 1, 29 – 39),  ...
D4V1D
Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D. 
Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Dám vám budúcnosť a nádej."  Jer 29,11
Pozývame na XX. ročník konferencie VYBER SI ŽIVOT
„Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu" je názov jubilejného XX. ročníka medzinárodnej konferencie Vybe ...
Kvetný víkend
Pozývame Vás na Kvetný víkend Žilinskej diecézy, ktorý sa uskutoční 24. - 25. marca 2018 v Žiline
Celonočná adorácia
Školské sestry sv. Františka v Žiline (Katolícky dom) pozývajú 10. - 11. marca 2018 na pôstnu celonočnú adoráciu.
Zaži radosť z nefalšovanej slobody na SPK 2018
Máme za sebou už 22 úspešných ročníkoch festivalu SPK - Stretnutie priateľov Kysúc a to je výzva, aby nastavená latka iš ...
Modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi
Pozývame Vás na modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sa uskutoční v Kostole sv. Barbory v Ži ...