KPM
Termín od: 22. 9. 2017 00:00
Termín do: 25. 9. 2017 00:00
Miesto: sála
Sviatosť birmovania - Kotešová - GV
Termín od: 23. 9. 2017 08:00
Termín do: 23. 9. 2017 10:00