Diecézne kolo Biblická olympiáda 2017/2018 - príprava a uskutočneni
Termín od: 23. 4. 2018 11:00
Termín do: 25. 4. 2018 12:00
Miesto: Aula v Diecéznom centre