Diecézne kolo Biblická olympiáda 2016/2017 II. kategória (SŠ)
Termín od: 26. 4. 2017 05:30
Termín do: 26. 4. 2017 14:00
Miesto: Žilina, Slovensko
DPR
Termín od: 26. 4. 2017 13:00
Termín do: 26. 4. 2017 17:00
Miesto: Veľká aula