formačné stretnutie PL/SK
Termín od: 25. 3. 2017 00:00
Termín do: 26. 3. 2017 00:00
Miesto: sála