Stretnutie odborných garantov za jednotlivé diecézy
Termín od: 3. 7. 2017 05:00
Termín do: 3. 7. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ