Kňazské rekolekcie
Termín od: 11. 5. 2017 07:30
Termín do: 11. 5. 2017 12:00