23. 09. 2016

Na vianočnej pohľadnici bude kresba žiačok ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Žiaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa koncom minulého školského roka s napätím zapojili do súťaže v maľovaní „Z cudzích sa stanú priatelia".
Súťaž bola zameraná na rozvíjanie porozumenia medzi ľuďmi. Vyhlasovateľom súťaže bola kresťanská komunita sudetských Nemcov – sociálne dielo Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e. V. z Mníchova, ktorá sa svoj neľahký osud z minulosti snaží pozitívne prekonávať a podporovať susedské vzťahy vo východnej a strednej Európe. Cez prázdniny sme sa dozvedeli výsledky súťaže. Spomedzi viac než 100 prác žiakov 5. – 7. triedy cirkevných základných škôl zo Slovenska, Moravy a Čiech obsadila práca žiačok teraz už 8. ročníka Charlotty Wiltschovej a Klaudie Schneiderovej 3. miesto. Víťazný motív sa vyskytne na tohtoročných vianočných pohľadniciach, ktoré budú rozosielané priateľom, sponzorom a známym vyhlasovateľa súťaže. Znázorňuje dve abstraktné postavy rôznej farby, ktoré stoja v harmonickom súlade oproti sebe a prežaruje ich svetlo. Téma súťaže je v dnešnej dobe veľmi aktuálna. Pred samotným namaľovaním obrazu sme sa so žiakmi v rámci hodiny nemčiny rozprávali o neľahkom osude sudetských Nemcov a na hodinách výtvarnej výchovy zasa o cudzineckej problematike a možnostiach jej stvárnenia. Účasťou v súťaži sme zároveň podporovali rast žiakov v spoločenskej inklúzii, v téme spolunažívania ľudí, ktorá je významným vkladom pre ich budúcnosť.

 
Mgr. Mária Straňanková, Mgr. Simona Šidlová


Návrat späť