11. 09. 2017

Žofia - krehká žena s veľkým srdcom

Žilinský samosprávny kraj Vás pozýva na konferenciu Žofia - krehká žena s veľkým srdcom

26. októbra 2017 

Kongresová sála úradu ŽSK

Program

  • 9.00 - 10.00 h registrácia účastníkov
  • Odkrytie životného príbehu Žofie Bosniakovej - Alena Stašíková Galvánková
  • Forenzne - Antropologická expertíza ťažko termicky poškodených ostatkov Žofie Bosniakovej - prof. MUDr. František Novomeský, PhD. a MUDr. František Štuller, PhD.
  • Požiadavky noriem kanonizačného procesu a úvahy o beatifikácii Žofie Bosniakovej - ICLic. Mgr. Michal Laššo
  • Prestávka na občerstvenie
  • Žofia očami umelca - Stanislav Lajda, akademický maliar
  • Žofia Bosniakova ako inšpirácia pre aktivity Považského múzea v Žiline - Michaela Kolárová

Registrácia: konferencia@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.skNávrat späť