28. 04. 2017

Tradičná národná púť na hore Butkov

Farnosti Ladce a Beluša, Obce Ladce a Beluša, Považská cementáreň, a.s. Ladce a Nadácia AGAPA Ladce Vás srdečne pozývajú na
Tradičnú národnú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, ktorá sa bude konať 20. mája 2017
Hlavný celebrantom slávenia svätej omše bude Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

Úvodný program

Krížová cesta na hore Butkov
  • 13.10 h Modlitba krížovej cesty Božieho milosrdenstva, od chaty Muflónka nad Ladcami do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva so speváckym sprievodom Hanky Servickej speváčky ľudových a duchovných piesní

Hlavný program

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov
  • 14.55 h Úvodná pieseň (Operný spevák Jozef Gráf)
  • 15.00 h Modlitba korunky Božieho milosrdenstva (Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova)
  • 15.15 h Mariánska pieseň (speváčka Hanka Servická)
  • 15.25 h Sprievod kňazov (pieseň Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa robotníka)
  • 15.30 h Svätá omša
Požehnanie sochárskeho modelu (1:6) Panny Márie, Matky milosrdenstva, podľa ktorého bude v Skalnom sanktuáriu no hore Butkov postavená monumentálna mariánska úcta Matky Božej.
Hudobný a spevácky sprievod Chrámový zbor sv. Jozefa robotníka z Čadce-Kýčerka s operným spevákom Jozefom Gráfom.

Po svätej omši všetci účastníci duchovnej slávnosti dostanú darček - knihu Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva, ktorú spracovala a vydala Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove.

Záverečný program

Farský kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch
  • 17.30 h Večeradlo s pásmom duchovných piesní speváčky Hanky Servickej  

Pred aj počas svätej omše bude vysluhovaná sviatosť zmierenia.
Doprava väčšiny účastníkov (okrem tých, ktorí prídu peši od chaty Muflónka, kde zaparkujú svoje autá) sa zabezpečuje autobusmi z jednotlivých farností podľa vopred určeného časového plánu odjazdu autobusov, ktoré sa v stanovenom čase dostavia na spodnú etáž lomu.
Odchod autobusov zo spodnej etáže lomu do Skalného sanktuária je najneskôr o 14.30 h.


Návrat späť