08. 11. 2017

Kampaň Domáce násilie ubližuje všetkým

Nezisková organizácia Áno pre život pravidelne upozorňuje verejnosť na problematiku domáceho násilia. 

V tomto roku chce upriamiť pozornosť na fenomén násilia páchaného tam, kde by sme sa mali všetci cítiť bezpečne – doma.

V období 19. až 25. novembra, pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, bude prebiehať infokampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým". Ide o dlhoročnú osvetovú kampaň organizácie, ktorou chce upozorniť verejnosť na problém týkajúci sa mnohých našich rodín.

Medzi tohtoročné aktivity patrí verejná beseda Násilie v rodinách – tajné bolesti obetí, ktorá sa uskutoční 23. novembra v priestoroch OZ Proti korupcii v Žiline. Vyvrcholením kampane je Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa uskutoční 24. novembra v Bábkovom divadle v Žiline. Na koncerte sa predstaví známa rómsko-slovenská kapela F6. Sprievodnými podujatiami sú prednášky pre študentov stredných a základných škôl. Kampaň v sebe nesie posolstvo o bolestiach obetí a vyzýva k zvýšenej pozornosti, k ochrane a k pomoci týmto obetiam.

Kampaň Domáce násilie ubližuje všetkým je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.


plagat koncert.jpgNávrat späť