06. 06. 2018

10. diecézna púť rodín

Téma: Mária, privádzaj Ježiša do našich rodín

Vyvrcholí diecézna príprava na svetové stretnutie rodín v Dubline

23. júna - 24. júna 2018 Višňové pri Žiline

Višňovský chrám má relikvie sv. Jána Pavla Veľkého, sv. Františka, sv. Hyacinty - detí z Fatimy, sv. pátra Pia

 • 15,00 – 15,30 h RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA
 • 16,00 – 18,00 h. SVÄTÁ SPOVEĎ
 • 16,00 – 17,30 h. Ako sme sa pretancovali k peknému manželstvu - Kultúrny dom, Škola tanca so svedectvom manželov - profesionálnych tanečníkov
 • 17,00 – 17,30 h RADOSTNÝ RUŽENEC
 • 17,30 – 17,55 h Príprava na Svetové stretnutie rodín v Dubline, Manželský pár o skúsenosti s duchovnou prípravou vo farnosti, žrebovanie výhercov súťaže
 • 18,00 – 19,30 h  SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje ThLic. Mgr. ROMAN SEKO, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy (spieva mládežnícky zbor Kolená Terchová)
 • 20,00 – 20,30 h RUŽENEC SVETLA
 • 20,30 – 21,00 h ŠTÁTNA VERZUS ŽIVOTNÁ SKÚŠKA - svedectvo pani Ivony o rakovine
 • 21,00 – 22,15 h. Pásmo ZDRAVÁ RODINA (modlitby, chvály, adorácia, svedectvá), Spoločenstvo z Farnosti svätého Jakuba - Kysucké Nové Mesto
 • 22,15 – 23,00 h NÁVRAT Z TEMNOTY - svedectvo matky o drogách a alkohole
 • 23,00 – 24,00 h AK SI PRIATEĽ - divadelná dráma o ľudskom rozhodnutí, Mladí z Farnosti Lietava
 • 00,00 – 01,30 h  MLÁDEŽNÍCKA SVÄTÁ OMŠA - celebruje JCDr. JOZEF BAGIN, PhD. Téma kázne: „Mária, prečo chýba Ježiš v tolkých našich rodinách?" (spieva zbor Višňové + Turie)
 • 01,30 – 03,00 h. KRÍŽOVÁ CESTA vo višňovskom Hájiku „Pán Ježiš na krížovej ceste rodín"
 • 03,00 – 07,00 h TICHÁ ADORÁCIA
 • 07,00 – 07,30 h BOLESTNÝ RUŽENEC
 • 08,00 – 09,00 h  SVÄTÁ OMŠA - celebruje ThLic. ZDENKO PUPÍK, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio, hovorca Žilinskej diecézy
 • 09,15 – 09,45 h SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC - modlia sa otcovia a muži
 • 09,45 – 10,10 h VIŠŇOVANKA - ženský spevokol Višňové
 • 10,10 – 10,55 h VERNÝ NEBESKÝ OTEC - svedectvo pani Lucie, vdovy, matky 9 detí
 • 11,00 – 12,30 h  SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. doc. ThDr. TOMÁŠ GALIS, PhD., žilinský diecézny biskup (spieva zbor Višňové + Turie)

 

Spovedať sa bude v sobotu popoludní od 16,00 h večer do 22,00 h, aj v nedeľu dopoludnia.

www.visnove.fara.sk


Na stiahnutie

Diecezna_put_rodin_Visnove_2018.pdfNávrat späť