27. 12. 2017

Voľné pracovné miesto: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme od 1. marca do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou KNB a SLJ na plný pracovný úväzok. 
Podmienky prijatia: 
  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., s platnou kánonickou misiou.
Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania, 
  • profesijný životopis, 
  • doklady o vzdelaní, 
  • súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 22. 1. 2018 na adresu školy: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo na e-mail czsskaliteustredie@centrum.sk


Návrat späť