20. 06. 2017

Voľné pracovné miesto: vychovávateľka ŠKD

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na dobu určitú do 31.08.2018 – úväzok 88 %.
Podmienky prijatia: 
kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Iné požiadavky: 
organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť.   

Požadované doklady: 
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Termín doručenia dokladov: 
do 26.júna 2017 na adresu ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 Skalité, czsskaliteustredie@centrum.sk 


Návrat späť