27. 10. 2016

Súťaž v riešení sudoku 2016

Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja organizovalo 3. ročník turnaja jednotlivcov v riešení SUDOKU.
Do tohto ročníka sa prihlásilo 22 žiakov z ôsmich škôl zo Žiliny a okolia. Súťaž bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Žiaci mali za úlohu počas maximálne 60 minút vyriešiť 5 zadaní SUDOKU o rôznej náročnosti. Najrýchlejší dosiahnutý čas na vyriešenie všetkých zadaní bol 47 minút. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka Lucia Novosádová zo ZŠ Gbelany, druhé miesto získala žiačka Karolína Valentová zo ZŠ s MŠ Gaštanova 56, Žilina a na treťom mieste bola žiačka Petra Bielečková zo ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom. Tieto tri súťažiace ako jediné dosiahli plný počet bodov - 90, takže o ich poradí rozhodoval najrýchlejší čas. Po súťaži nasledovala krátka informácia a predstavenie Gymnázia Kráľovnej pokoja, ktoré je súčasťou spojenej školy. Najlepší súťažiaci získali zlatú, striebornú a bronzovú medailu, diplom a USB kľúč. Veríme, že v budúcom ročníku sa opäť súťažiaci stretnú a zabojujú o čo najlepší výsledok v riešení tohto typu hlavolamu.Návrat späť