17. 01. 2017
Domov   >   Udalosti

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha každoročne od 18. do 25. januára.

„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu" (porov. 2 Kor 5,14). Tak znie názov tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tradične prebiehať od 18. do 25. januára. Ekumenický týždeň sa zameria na 500. výročie reformácie.

V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

Týždeň modlitby za jednotu kresťanov uzavrie ekumenická slávnosť – vešpery, ktorým bude v Bazilike sv. Pavla za hradbami v stredu 25. januára o 17.30 h predsedať pápež František. Cirkev si v ten deň tiež pripomína obrátenie sv. Pavla apoštola.

Materiály spojené s ekumenickým týždňom sú dostupné aj v slovenčine na webovej stránke Konferencie biskupov Slovenska. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je spoločnou iniciatívou Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

V Žiline sa budú konať modlitby následovne (so začiatkom vždy o 18.00 h):

 • 19. januára 2017 (štvrtok)
  • Gréckokatolícka cirkev, chrám, Nanterská 24, Vlčince
 • 21. januára 2017 (sobota)
  • Cirkev bratská, ZUŠ, Dolný Val 2
 • 22. januára 2017 (pondelok)
  • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Škultétyho 7
 • 24. januára 2017 (utorok)
  • Kresťanský zbor, Závodská cesta 23
 • 25. januára 2017 (streda)
  • Rímskokatolícka cirkev, Kostol sv. Barbory, Hurbanova 14

 
Návrat späť