03. 03. 2018
Domov   >   Udalosti

Súťaž k Svetovému stretnutiu rodín 2018

Sekcia pre rodiny Žilinskej diecézy v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018 pripravila súťaž pre rodiny našej diecézy so zaujímavými cenami.

1. cena: Púť rodiny na svetové stretnutie rodín v Dubline (bude vyžrebovaná jedna rodina zo Žilinskej diecézy)

2. cena: Víkendový pobyt pre celú rodinu v Rodinkove - Dome prijatia pre rodiny (cenu získa jedna rodina z každej farnosti, ktorá sa do duchovnej prípravy zapája organizovaním stretnutí)

3. cena: Kniha s tematikou manželskej resp. rodinnej spirituality podľa vlastného výberu z ponúknutých knižných titulov (cenu získa každá rodina, ktorá sa do súťaže zapojí. Informáciu o tom, z akých kníh si bude možné vybrať zverejníme na tejto stránke v priebehu mesiaca marca.

Podmienkou zaradenia rodiny do žrebovania je vyplnenie súťažného formulára.

Podmienky súťaže:

Súťaž je určená najmä pre manželov a rodiny Žilinskej diecézy, ktoré sa vo svojich farnostiach zúčastňujú na duchovnej príprave na Svetové stretnutie rodín 2018 v Dubline. Do súťaže sa však môžu zapojiť aj rodiny z iných diecéz, ktoré sa na toto podujatie duchovne pripravujú.

Tretiu cenu získajú všetky rodiny, ktoré sa zapoja do súťaže vyplním súťažného formulára.

Možnosť výberu z však bude limitovaná počtom kníh zaradených do súťaže. Prednosť výberu bude daná na základe časovej pečiatky prihlásených rodín t.j., tie rodiny, ktorá vyplnenia súťažný formulár skôr, budú si môcť aj skôr vybrať z kníh, zaradených do súťaže ako odmena.


Do žrebovania o 2. cenu budú zaradené rodiny, ktoré splnia nasledujúce podmienky:

1. Manželia žijú vo sviatostnom manželstve.

2. Manželia sa sami resp. so svojou rodinou aspoň jeden krát zúčastnia na prípravnom stretnutí vo svojej farnosti resp. vo farnosti, kde sa stretnutia uskutočňujú, o čom si vyžiadajú písomné potvrdenie od organizátorov stretnutia.

3. Manželia zaregistrujú seba resp. svoju rodinu do súťaže vyplnením a odoslaním súťažného formulára.


Do žrebovania o 1. cenu budú zaradené rodiny, ktoré splnia:

1. všetky podmienky zaradenia do žrebovania o druhú cenu a okrem toho

2. pripoja k súťažnému formuláru fotografiu celej svojej rodiny, ktorá zachytáva nejakú formu ich putovania (napr. spoločná fotka na ceste, v dopravnom prostriedku či na nejakom pútnickom mieste. Fotka môže byť vyhotovená aj doma s nejakým symbolom putovania napr. pútnickou palicou v ruke alebo cestovnou taškou. Fantázii sa medze nekladú :).

ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ NA KONCA JÚNA V PRIAMOM PRENOSE

CEZ TV LUX alebo cez FACEBOOK live.


Súťažný formulár nájdete na stránke: www.ssr2018.sk/sutaz


 
 


Návrat späť