31. 07. 2018

Púť ku cti Nanebovzatej Panny Márie v Oščadnici

Pozývame Vás na Púť ku cti Nanebovzatej Panny Márie do Oščadnice, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. - 19. augusta 2018.

70 rokov pútí na kalvárii v Oščadnici (1948 - 2018)

Program púte

Nedeľa 12. augusta 2018

 • 7.00 h, 8.10 h, 10.20 h sv. omša vo farskom kostole
 • 13.00 h slávnostná svätá omša členov Horskej záchrannej služby pri kríži na Veľkej Rači

Streda 15. augusta 2018

 • 06.30 h sv. omša vo farskom kostole
 • 12.00 h slávnostná sv. omša na kalvárii
 • 17.15 h sv. omša vo farskom kostole

Sobota 18. augusta 2018

 • od 15.00 h sviatosť zmierenia
 • 15.15 h radostný ruženec
 • 16.00 h mládežnícka sv. omša, celebruje dp. Pavol Franek, novokňaz
 • 17.15 h slávnostný ruženec
 • 18.00 h slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup a na záver požehnanie bylín a kvetov
 • 19.30 h pobožnosť krížovej cesty na kalvárii
 • 21.00 h - 24.00 h Eucharistická adorácia v kostole na kalvárii

Nedeľa 19. augusta 2018

 • od 06.00 h sviatosť zmierenia
 • 06.30 h sv. omša, celebruje dp. Ondrej Čukan, kaplán v Žiline
 • 08.00 h sv. omša, celebruje vdp. Jozef Blahovec, farár vo Vysočanoch
 • 09.00 h slávnostný sprievod od kostola na kalváriu
 • 10.00 h slávnostná sv. omša na kalvárii, celebruje Mons. Andrej Imrich, biskup


Návrat späť