13. 04. 2018

Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej

Farnosť Rajecké Teplice spolu s neziskovou organizáciou Áno pre život vás pozývajú na Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej, 
ktorá sa bude konať v dňoch 28. - 29. apríla 2018 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.

Program začína v sobotu 28. apríla o 17:15 hod. modlitbou sv. ruženca s myšlienkami sv. Gianny a pokračuje o 18:00 hod. svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mgr. Ondrej Sabó z rehole Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. V roku 2005 bol páter Ondrej jedným z hlavných celebrantov pri otvorení a posvätení kaplnky svätej Gianny v Rajeckých Tepliciach, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Sobotňajšiu sv. omšu bude sprevádzať Zbor sv. Ladislava z Rajca. Po sv. omši bude nasledovať adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, ktorú otvorí Zbor sv. Ladislava.

V nedeľu 29. apríla o 9:30 hod. sa uskutoční slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mgr. Jozef Lazový, kaplán Farnosti Rajecké Teplice. Po sv. omšiach bude nasledovať požehnanie mamičiek v požehnanom stave. Po celý čas majú pútnici možnosť uctenia relikvií sv. Gianny.

Vyvrcholením púte k sv. Gianne bude benefičný koncert, ktorý svojím vystúpením podporí Zbor sv. Ladislava v Rajci. Koncert sa uskutoční v nedeľu 29. apríla o 15:00 hod. v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Výťažok z koncertu je určený na podporu činnosti neziskovej organizácie Áno pre život, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie vzniku.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talianska lekárka Gianna B. Molla bola v roku 2004 vyhlásená za svätú. Svoj život obetovala z lásky k svojmu nenarodenému dieťaťu. Je príkladom dnešnej doby vo svojej zbožnosti, v poslaní manželky, matky, lekárky i aktívnej členky katolíckej cirkvi. Na Slovensku ju poznáme ako patrónku a ochrankyňu života a rodiny. V roku 2005 bola v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach posvätená kaplnka, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Od roku 2006, pri príležitosti ukončenia jej pozemského života, sa tu konajú púte. V roku 2011 po prvý krát na Slovensko zavítala jej dcéra Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.

Sv. Gianna B. Mollová je patrónkou domova pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život od roku 1998.


Na stiahnutie

plagat Gianna.pdf
plagat_koncert.pdfNávrat späť