06. 07. 2018

Púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži

Pozývame Vás na Púť k Panne Márie Karmelskej do Domaniže, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. - 16. júla 2018.


Program

SOBOTA – 14. JÚL 2018 
 • 17:00 - SVIATOSŤ ZMIERENIA 
 • 18:00 - SV. OMŠA, CELEBRUJE MONS. VÁCLAV SLOUK, DEKAN, KANONIK KAPITULY SVÄTÉHO PETRA A PAVLA V BRNE 
 • 19:15 - PRIJATIE PÚTNIKOV DO ŠKAPULIARA 
 • 21:00 - MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY 
 • 22:00 - MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA, SLÚŽI NOVOKŇAZ MGR. MIROSLAV CRKOŇ, RODÁK Z POVAŽSKEJ BYSTRICE 
 • 24:00 - LITURGIA HODÍN, POSVÄTNÉ ČÍTANIA, CELONOČNÁ ADORÁCIA DOMANIŽA 

NEDEĽA – 15. JÚL 2018 
 • 08:00 - MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA, SVIATOSŤ ZMIERENIA 
 • 08:30 - SV. OMŠA, SLÚŽIA PÁTRI Z REHOLE BOSÝCH KARMELITÁNOV ZO STARÝCH HÔR 
 • 10:15 - MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA 
 • 11:00 - SV. OMŠA, CELEBRUJE J.E.MONS. PROF. THDR. JOZEF HAĽKO, PHD., POMOCNÝ BISKUP BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY (PO SV. OMŠI - PRIJATIE PÚTNIKOV DO ŠKAPULIARA) 

PONDELOK – 16. JÚL 2018 
 • 17:00 - MARIÁNSKE VEČERADLO 
 • 18:00 - SVÄTÁ OMŠA 
 • 19:00 - MODLITBY MATIEK


Návrat späť