16. 05. 2018

Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej

Pozývame vás na púť do Rajeckej Lesnej, počas ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

26. - 27. máj 2018

Program

SOBOTA 26. mája: 
  • 11.00 h sv. omša - privítanie pútnikov 
  • od 16.00 h vysluhujeme sviatosť zmierenia 
  • 17.15 h. začne modlitba posv. ruženca. 
  • 18.00 h Slávnostná sv. omša celebruje mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup, po sv. omši bude procesia (v prípade priaznivého počasia) na Kalváriu. 
  • 22.00 h sv. omša pre mladých. celebruje Jozef Lazový, kaplán Rajecké Teplice po sv. omši celonočná adorácia.
NEDEĽA 27. mája:
  • 07.30 h sv. omša 
  • 09.45 h začne modlitba posvätého ruženca. možnosť sviatosti zmierenia 
  • 10.30 h Slávnostná sv. omša celebruje Milan Holík, farár Liptovské Revúce 
  • 11.30 h Záverečná pobožnosť v bazilike Narodenia Panny Márie, požehnanie pútnikov a devocionálií, rozlúčka s pútnikmi. 
  • 16.00 h sv. omša


Návrat späť