31. 03. 2017

Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Dňa 13. mája 2017 sa uskutoční Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Téma: Modlíme sa s Máriou za misie

  • 8.00 – 9.00 h prezentácia
  • 9.00 – 10.00 h úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
  • 10.00 h svätá omša, Marek Hriadel
  • 11.00 – 15.00 h    putovanie, katechéza v skupinkách, workshopy, misijný koláč
  • 15.00 – 16.00 h ruženec, spoločný tanec

 

Pre plynulé organizačné zabezpečenie je potrebné sa na púť prihlásiť najneskôr do 8. mája 2017.

Obetný dar

Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním čaj. Môže byť čaj sypaný alebo vo vrecúškach. Čaj odovzdáme diecéznej charite v Žiline.

Účastnícky príspevok:

Účastnícky príspevok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.

Inštrukcie

Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude skupinová katechéza, ktorá bude uverejnená na internete.

Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka

Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín.

Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať za príspevok, ktorý bude určený na misie. Takto aj priamo s púte podporíme misie, konkrétne detský domov v Ugande.

Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

Na púť pozvite aj svojho kňaza.

Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná eRkárska Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905 532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň.Na stiahnutie

plagat MisPutDeti-01_web.pdfNávrat späť