17. 03. 2017

Dialóg národov spolu na ceste viery

Inštitút Communio pozýva na stretnutie v sobotu 25.marca do Diecézneho centra.
Inštitút Communio a Stowarzyszenie Forum Edukacyjne z Bielska Bialej pozývajú premýšľajúcich katolíkov hľadajúcich svoje miesto v cirkvi na formačné stretnutie

Dialóg národov spolu na ceste viery

25. marca 2017 - Diecézne centrum Žilina
13.30 h - 18.30 h

  • búranie stereotypov
  • katechéza: Impulz do nového života
  • diskusia v malých skupinách
  • svätá omša
  • občerstvenie 
Návrat späť