09. 04. 2018

4. púť k sv. Jánovi Pavlovi II. vo Višňovom

Pozývame na 4. púť k sv. Jánovi Pavlovi II., ktorá bude vo Višňovom 22. apríla 2018 v Nedeľu Dobrého Pastiera, ktorá je spojená aj s Púťou rodičov kňazov. 

22. apríla 2018 Nedeľa Dobrého pastiera

Program
  • 10.15 h  Via lucis - cesta svetla - za našich kňazov
  • 11.00 h Slávnostná sv. omša - celebruje JCDr. Jozef Bagin, PhD. - súdny vikár Žilinskej diecézy
  • 12.15 h Talianska adorácia so svätým pápežom 
    • Litánie k svätému Jánovi Pavlovi II.
    • Uctenie relikvií


Návrat späť