20. 03. 2017

2 percenta z dane

Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy prostredníctvom služieb v našich zariadeniach.
Diecézna charita Žilina poskytuje ročne pravidelnú starostlivosť vyše 1000 ľuďom v núdzi v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, domov sociálnych služieb/zariadenie pre seniorov, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Rozvíjame dobrovoľnícku službu prostredníctvom farských charít v ďalších 17 mestách a obciach. Pravidelne organizujeme zbierku školských pomôcok, zbierku potravín, čistiacich a hygienických potrieb v spolupráci s obchodným reťazcom. Od roku 2016 realizujeme distribúciu potravinových a hygienických balíčkov pre viac ako 1200 ľudí v 6 okresoch.
Aj vďaka Vašej pomoci môžeme naďalej pomáhať starým, chorým, opusteným deťom, rodinám v hmotnej núdzi a ľuďom bez domova.

Vaše 2 % premieňame na konkrétnu pomoc núdznym na území Žilinskej diecézy prostredníctvom služieb v našich zariadeniach.
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Naše údaje:
Názov: Diecézna charita Žilina
Sídlo: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
IČO: 42065895

Ďakujeme Vám za vašu podporu!

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy za rok 2016. Tlačivo je v editovateľnom pdf a naše údaje sú predvyplnené.
5. Obe tieto tlačivá Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Tlačivá
Návrat späť